Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Experiment Bedrijven Investeringzones wordt permanent

9 januari 2013.

Minister Kamp van Economische Zaken wil het experiment met de Bedrijven Investeringzones (BIZ), dat inmiddels 4 jaar loopt, permanent maken. Dit schreef hij eind december in een brief aan de Tweede Kamer.

De Experimentenwet BI-zones is op 1 mei 2009 in werking getreden en is een instrument gericht op het stimuleren van het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. De Experimentenwet maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte heffing (BIZ-heffing) die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld, indien bij hen aantoonbaar voldoende draagvlak aanwezig is.

Vaak stranden de plannen namelijk omdat een of enkele ondernemers niet willen meewerken. In grote en in kleine gemeenten, op bedrijventerreinen en in winkelgebieden zijn tot nu toe 112 ‘BIZ-en’ opgericht. Ruim tachtig meer dan aanvankelijk werd verwacht. Het experiment liep tot 1 januari 2012. Sindsdien zijn geen nieuwe bedrijveninvesteringszones ingesteld. Gezien het aantal BIZ-en en de positieve reacties van ondernemers en gemeenten wil de minister op korte termijn een wetsvoorstel indienen dat de Experimentenwet wijzigt in permanente wetgeving, waardoor op relatief korte termijn weer nieuwe BIZ-initiatieven kunnen worden opgezet. Bron: Min. EZ 28-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat