Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Centraal aandeelhoudersregister in aantocht

7 januari 2013.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een centraal aandeelhoudersregister komt.

Hierdoor wordt transparant gemaakt wie als aandeelhouder betrokken is bij een bv en een niet-beursgenoteerde nv. Uit de aanpak van financieel-economische fraude blijkt het veel tijd te kosten om te achterhalen wie zich achter bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s schuilhouden. Dit legt een behoorlijk beslag op de opsporingscapaciteit.

Door een centraal aandelenregister wordt dit ondervangen. Het register wordt niet openbaar toegankelijk vanwege de privacy, maar is slechts toegankelijk voor overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende overheidsinstanties: Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie.

Er wordt nog bekeken of ander instanties aan dit lijstje moeten worden toegevoegd. Daarnaast krijgt het notariaat toegang om daarmee de tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris voor een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate te reduceren. De aandeelhouder zelf zal inzage hebben in de informatie die over hem is opgenomen.

Registratie van overdracht van aandelen op naam in bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zal plaatsvinden door aan te sluiten bij informatie uit de verplichte notariële akte van overdracht. De notaris moet de informatie aanleveren aan het centrale register. Over waar het centraal aandeelhoudersregister wordt ondergebracht, moet nog een besluit worden genomen. Voor de implementatie van het register wordt nader overleg gevoerd met de Kamer van Koophandel, het notariaat en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Bron: Min. VenJ 20-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat