Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


2012: cao-lonen 1,6 procent omhoog

11 januari 2013.

De gemiddelde loonstijging van alle in 2012 afgesloten cao’s bedraagt 1,6%, slechts een fractie lager dan de gemiddelde stijging in 2011 (1,7%). De laatste maand van het sloot af met een bescheiden 1,48% (17 cao’s). Volgens AWVN, dat de maandelijkse voortgangsrapportage van de cao-lonen samenstelt, wijst de bescheiden stijging over december 2012 erop dat cao-onderhandelaars met het oog op de economische onzekerheid steeds voorzichtiger worden.

In 2012 zijn 510 cao’s verlopen, terwijl voor slechts 352 cao’s overeenstemming is bereikt over een nieuw contract. Onder de cao’s die niet tijdig zijn vernieuwd vallen ruim 800.000 werknemers. Positief in het cao-seizoen 2012 zijn volgens AWVN de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Ondanks de verslechterde economie kwamen dergelijk afspraken 80% van de cao’s voor, evenveel als in 2011.

Het gaat daarbij om concrete afspraken over scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers. Deze afspraken leveren – op termijn – groei van de arbeidsproductiviteit op en maken het langer doorwerken van werknemers mogelijk. Voor 2013 komt de cao-loonstijging gemiddeld uit op 1,5% (op basis van de 129 cao’s die na 2013 aflopen en waarvan dus de loonstijging voor geheel 2013 vastligt). Houdt men rekening met het aantal werknemers per cao, dan ook de voorlopige cao-loonstijging voor 2013 iets hoger uit, namelijk 1,7%. Bron: AWVN, 9-01-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat