Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Duur proefplaatsing in 2013

2 januari 2013.

Met ingang van 1 januari 2013 is de periode waarin een werkgever iemand op proef kan laten werken, de zogenoemde proefplaatsing, twee maanden.

Deze periode kan worden verlengd tot maximaal zes maanden (voorheen drie maanden). Proefplaatsing is mogelijk voor een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. Indien een werkgever een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen maar twijfelt over de geschiktheid van de kandidaat voor een functie in het bedrijf, dan kan hij samen met de werknemer een proefplaatsing aanvragen.

Indien het UWV hiervoor toestemming geeft, dan mag de werknemer twee maanden op proef werken bij de werkgever met behoud van uitkering. Alleen indien in die periode de uitkering stopt, bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt, dan stopt ook de doorbetaling van de uitkering door het UWV. Indien een proefplaatsing van twee maanden te kort is, dan kan de werkgever, indien het om een werknemer met een ziekte of handicap gaat, verlenging van de proefplaatsing aanvragen tot maximaal in totaal zes maanden.

Het UWV beoordeelt of verlenging van de proefplaatsing noodzakelijk is. Wij beoordelen dan of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden. Om voor proefplaatsing in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: de werknemer heeft nog niet eerder bij de werkgever gewerkt; de werkgever sluit voor de werknemer een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af; de werkgever verklaart bereid te zijn om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal zes maanden.

Vraagt men een proefplaatsing aan voor werknemer met een WW-uitkering, dan moet het gaan om een werknemer die zonder proefplaatsing moeilijk aan het werk komt en minimaal drie maanden werkloos is. De eis van minimaal drie maanden werkloosheid geldt niet bij een werknemer jonger dan 27 jaar en zonder startkwalificatie en bij een werknemer die voordat hij WW kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving en niet meer kan werken in zijn oude functie. Bron: UWV, 20-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat