Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ziektewet-pilot vangnetters van start

12 september 2014.

In een aantal sectoren wordt gestart met Ziektewet-pilots om het ziekteverzuim en uiteindelijk instroom in de Wet WIA terug te dringen. Het besluit hiertoe is op 11 september gepubliceerd. Kern van de pilot is dat de arbo- en re-integratierol voor vangnetters, die nu door het UWV wordt verricht, bij de werkgever komt te liggen.

De pilots richten zich op eindedienstverbanders met een uitkering ZW. Omdat zij na het einde van het dienstverband geen werkgever (meer) hebben, is niet hun (ex-)werkgever maar het UWV verantwoordelijk voor hun re-integratie. Doel van de pilot is om te kijken of uitvoering van de re-integratietaak door werkgevers en sectoren effectief is bij de toeleiding naar werk bij de oude werkgever of een andere werkgever binnen dan wel buiten de sector. Eigenrisicodragers voor de ZW doen niet mee aan de pilots, zij hebben immers al de wettelijke taak om het ziekengeld te betalen, de arborol te vervullen en de verantwoordelijkheid te dragen voor de re-integratie van vangnetters.

Deelnemende werkgevers zullen gedurende de pilot vangnetters op dezelfde wijze behandelen als hun eigen zieke werknemers met een vast contract. Zij nemen dus ook voor vangnetters de arbo- en re-integratierol over. Het UWV zal gedurende de pilot die rollen niet vervullen. De vangnetter behoudt wel zijn recht op ziekengeld van het UWV, zo lang daar op grond van de ZW aanspraak op bestaat. De vangnetters die in het kader van de pilots van het UWV overgaan naar sectoren, gaan voor de re-integratie niet terug naar het UWV. De sector blijft verantwoordelijk voor de re-integratie en de arborol ten aanzien van de vangnetter tot deze weer arbeidsgeschikt is of tot het einde van de wachttijd voor de Wet WIA (104 weken).

In de pilots heeft de werkgever niet de verplichting om het loon te betalen, maar betaalt het UWV ziekengeld. Aan de werkgever die meedoet aan een pilot kan dan ook geen loonsanctie worden opgelegd. Evenmin kan de verhaalsanctie – waarbij het UWV het betaalde ziekengeld verhaalt op de (ex-)werkgever indien hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht – worden toegepast. Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering moet een deelnemende werkgever wel een re-integratieverslag (RIV) opstellen, net als bij een zieke werknemer in vaste dienst. Bij een geschil over de re-integratie-inspanningen van de werknemer of werkgever kan net als bij werknemers in vaste dienst bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Bron: Stb 2014, 319

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat