Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Scholingsvoucher en plaatsingsfee nu ook voor 50-plussers

18 september 2014.

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook de andere voorwaarden zijn versoepeld.

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor mensen met een WW-uitkering. De scholingsvoucher is een onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt dat het UWV vorig jaar oktober lanceerde. De leeftijdsgrens voor de vouchers worden nu dus verlaagd naar 50 jaar. Ook enkele andere voorwaarden worden versoepeld. Zo hoeft een werkzoekende hoeft niet meer drie maanden werkloos te zijn voordat hij een scholingsvoucher kan aanvragen. En een werkzoekende mag de scholingsvoucher nu ook gebruiken om een ervaringscertificaat (EVC) te halen. Tot slot is het maximale bedrag van de scholingsvoucher verhoogd van € 750 naar € 1.000.

Een Actieplan 55PlusWerkt kende ook een plaatsingsfee. Dit betreft een subsidie voor intermediairs (uitzendbureau, re-integatiebureau) van maximaal € 1.500 per geplaatste werkloze. Intermediairs kunnen de subsidie aanvragen als zij een werkzoekende met een WW-uitkering aan werk hebben geholpen. Ook voor deze subsidie is nu de leeftijdsgrens verlaagd naar 50 jaar en zijn de voorwaarden versoepeld: de werklozen hoeft niet drie maanden werkloos te zijn voordat de plaatsingsfee kan worden aangevraagd. Ook krijgen de intermediairs voor de aanvraag meer tijd: 45 dagen in plaats van 30 dagen. Bron: UWV, 17-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat