Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aftrek alleen voor in Nederland gelegen monumenten

10 september 2014.

Volgens advocaat-generaal Kokott bij het Europese Hof kan voor een buitenlands monument door een buitenlands belastingplichtige, die opteert voor binnenlandse belastingplicht, geen aftrek worden geclaimd voor onderhoudskosten van dat monument. De fiscale aftrekmogelijkheden gelden alleen voor in Nederland gelegen en als zodanig geregistreerde monumenten.

Een kasteelheer werkzaam in Nederland maar bewoner en eigenaar van een kasteel in België, opteert er voor om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt. Hij brengt de onderhoudskosten voor het kasteel in aftrek in zijn aangifte inkomstenbelasting. Het kasteel is in België aangewezen als wettelijk beschermd monument en dorpsgezicht, maar is niet ingeschreven in de Nederlandse monumentenregisters. De inspecteur weigert om die reden de aftrek toe te staan. Rechtbank Breda en vervolgens Hof Den Bosch vinden echter dat deze beperking in strijd is met het Europese recht en staan de aftrek toe.

De Hoge Raad besluit prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Advocaat-generaal Kokott komt tot de conclusie dat de vrijheid van vestiging en de vrijheid van kapitaalverkeer niet in de weg staan aan een beperking van de Nederlandse fiscale stimuleringsregeling tot in het monumentenregister geregistreerde panden. Een nationale regeling tot behoud en instandhouding van het Nederlandse culturele erfgoed rechtvaardigt een dergelijke beperking.

Bron: Conclusie AG Kokott 04-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat