Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer bouwen met minder vergunningen

29 september 2014.

Met ingang van 1 november worden de regels voor aan- of uitbouwen, en het plaatsen van een bijgebouw aan de achterkant van een woning of een ander hoofdgebouw vereenvoudigd. Kleinere aanpassingen kunnen vergunningvrij en er komt een korte (reguliere) procedure om (tijdelijk) af te wijken van het bestemmingsplan.

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in goed overleg met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd. De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988. Een van de wijzigingen is dat voor het vergroten van een hoofdgebouw met een uitbreiding tot 4 meter geen vergunning meer nodig is. Voorheen lag de grens op 2,5 meter. Ook wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Deze maatregel betekent een jaarlijkse besparing op administratieve lasten van 0,65 miljoen euro. Met de nieuwe regels kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Bron: Rijksoverheid, 23-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat