Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Advertentieruimte op internetsites en btw

4 september 2014.

Indien een in Nederland gevestigde ondernemer reclamediensten verricht voor in het buitenland gevestigde afnemers, moet hij wel kunnen aantonen dat de afnemers ook daadwerkelijk ondernemer zijn. Het ging in dit geval om advertenties op internetsites voor de verhuur of verkoop van (vakantie)huizen in het buitenland.

Een onderneming biedt op internetsites aan verhuurders/verkopers die een (vakantie)huis in het buitenland te huur of te koop aanbieden de mogelijkheid om te adverteren. In 2006 wordt bij de onderneming een boekenonderzoek gehouden, waarvan de Belastingdienst een rapport heeft opgesteld. Op vragen van de onderneming geeft de Belastingdienst aan dat het aanbieden van advertentieruimte op een site is aan te merken als een reclamedienst. Verder is aangegeven dat verhuurders van vakantiehuizen voor de btw-heffing worden aangemerkt als ondernemers en dat alleen aan binnenlandse verhuurders btw in rekening hoeft te worden gebracht. De Belastingdienst heeft ten aanzien van in het buitenland wonende of gevestigde ondernemers een gedragslijn aangegeven die door de onderneming is gevolgd.

In juni 2010 heeft de inspecteur aan de adviseur van de onderneming laten weten dat men met ingang van 1 januari 2010 geen rechten meer kan ontlenen aan datgene wat in het controlerapport uit 2006 is afgesproken, omdat de regelgeving met betrekking tot de plaats van dienst met ingang van 1 januari 2010 is gewijzigd. De inspecteur heeft in november 2011 een naheffingsaanslag btw opgelegd. Deze heeft betrekking op afnemers die hebben verklaard dat zij in het buitenland zijn gevestigd, maar niet beschikken over een btw-nummer.

Voor de rechtbank stelt de onderneming dat de afnemers, die een in het buitenland gelegen (vakantie)huis te koop of te huur aanbieden, als zodanig ondernemer zijn en dat zij op basis van de door hun opgegeven informatie in het buitenland zijn gevestigd. Er hoeft dan geen Nederlandse btw in rekening te worden gebracht voor de verrichte reclamediensten. Zouden de diensten als bemiddeling bij de verkoop/verhuur van onroerende zaken moeten worden aangemerkt, dan hoeft ook geen Nederlandse btw in rekening te worden gebracht, omdat de (vakantie)huizen zich buiten Nederland bevinden.

Volgens de rechtbank moeten de activiteiten van de bv worden aangemerkt als reclamediensten. Op basis van de wet is de plaats van dienst de plaats waar de ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. Is de afnemer van de reclamedienst een in het buitenland gevestigde ondernemer en ligt de plaats van dienst in het buitenland, dan hoeft in Nederland geen btw-heffing plaats te vinden. De onderneming moet dan ook aantonen dat de afnemers buiten Nederland gevestigde ondernemers zijn. Hiervoor is niet voldoende dat de afnemers bereid zijn € 94 te betalen om te mogen adverteren. Of de afnemers over een btw-nummer beschikken is niet bepalend. Ook op andere wijze kan worden aangetoond dat sprake is van ondernemerschap. Echter een verklaring van de afnemers dat zij in het buitenland zijn gevestigd en beschikken over een buitenlands correspondentie- en factuuradres is volgens de rechter niet voldoende. De conclusie is dan ook dat de naheffingsaanslag btw terecht is opg

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat