Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen verlenging verruimde schenkingsvrijstelling

11 september 2014.

Staatssecretaris Wiebes heeft in de beantwoording van Kamervragen van de heer Bashir nog eens schriftelijk bevestigd dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling niet wordt verlengd. Half augustus gaf minister Dijsselbloem dit al aan nadat NVM-Makelaars, VNO_NCW, MKB Nederland en Netwerk Notarissen voor verlenging van de regeling hadden gepleit.

De regeling is bedoeld als een eenmalige crisisregeling waarmee werd beoogd om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Verlenging van de regeling zou in de markt verstorend kunnen gaan werken.

De Belastingdienst heeft tot nu toe ruim 50.000 aangiften schenkbelasting ontvangen die betrekking hebben op de tijdelijk verruimde vrijstelling van maximaal € 100.000. Een eerste raming kwam uit op 20.000 schenkingen. Pas in de loop van 2015 zal duidelijk worden in hoeverre een beroep op de verruimde vrijstelling is gedaan.

Op basis van informatie van tien notariskantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen blijkt dat in zo’n 19% van de gevallen wordt geschonken voor de aankoop van een eigen woning. Ook bleek daarbij het geschonken bedrag op gemiddeld € 60.000 uit te komen en werd in 44% van de gevallen € 100.000 geschonken. Ook wordt de lening gebruikt voor het aflossen van een bestaande schuld (45%), het kwijtschelden van een bestaande schuld (18%) of de verbouwing van een woning (14%). Hiermee is een indicatie te geven van hoe de schenking wordt gebruikt. Het gaat echter om een steekproef onder een beperkt aantal notariskantoren. MvF 08-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat