Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Fiscale vergrijpboete werkt ook door bij faillissement

4 september 2014.

Indien een rechtspersoon of diens bestuurder een fiscale vergrijpboete krijgt opgelegd, dan kan dat ook gevolgen krijgen bij een faillissement, zo blijkt uit het op 3 september ingediende wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Het opleggen van een fiscale vergrijpboete is volgens dit wetsvoorstel ook een reden om een bestuurder in geval van een faillissement een bestuursverbod op te leggen.

Het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en is gericht op een effectievere bestrijding van faillissementsfraude. Door dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om aan een malafide bestuurder van een rechtspersoon voor maximaal vijf jaar een bestuursverbod op te leggen.

De curator of het Openbaar Ministerie kan hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. De bedoeling is dat een malafide bestuurder verhinderd wordt zijn activiteiten te blijven voortzetten. Met name in geval van fraudeleuze activiteiten trachten malafide bestuurders hun activiteiten te maskeren met een web van rechtspersonen en steeds nieuwe ondernemingen op te starten die ze vervolgens failliet laten gaan. Van belang is dat de bestuurder een bijzonder verwijt treft, wil een bestuursverbod kunnen worden opgelegd. Hierbij gaat het om zaken die zich hebben voorgedaan in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Behalve een onherroepelijke fiscale vergrijpboete wegens opzet of grove schuld van de rechtspersoon of diens bestuurder indien voor een te laag bedrag aangifte is gedaan, een aanslag te laag is vastgesteld of de verschuldigde belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de gestelde termijn is betaald, gaat het om zaken als (doelbewuste) handelingen waardoor schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld, tekortschieten in de nakoming van informatie- of medewerkingsverplichtingen jegens de curator, betrokkenheid bij een eerder faillissement.

Wordt een bestuursverbod opgelegd, dan kan de betrokkene tot maximaal vijf jaar niet als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd, dan wel aanblijven als bestuurder of commissaris bij een rechtspersoon. Het bestuursverbod wordt geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bron: Min VenJ, 03-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat