Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Waarschijnlijk bijbetalen over 2014

22 september 2014.

De Belastingdienst waarschuwt op haar site belastingplichtigen nu al dat over het jaar 2014 mogelijk moet worden bijbetaald of dat men recht heeft op een lagere teruggave. Dat geldt voor belastingplichtigen die een voorlopige aanslag hebben gehad en voor belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag hebben gehad, maar loon of een uitkering ontvangen dan wel winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden genieten.

Normaal gesproken wordt in de loonbelastingtabellen die werkgevers hanteren voor de berekening van in te houden loonbelasting rekening gehouden met heffingskortingen. De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting is echter in de tabel bijzondere beloningen niet meegenomen. Dit betekent dat werkgevers en ook uitkeringsinstanties bij de inhouding van loonbelasting op bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld, dertiende maand, gratificatie, bonus, uitbetaling overwerkuren, afkoop vakantiedagen en nabetalingen salaris) geen rekening hebben gehouden met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Met name belastingplichtigen die op jaarbasis een inkomen hebben van meer dan € 25.000 moeten rekening houden met het bijbetalen van belasting. De Belastingdienst heeft bij het berekenen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014 helemaal geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting.

Bij de berekening van de voorlopige aanslag door de Belastingdienst is ook geen rekening gehouden met de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning hoger dan € 56.531 is het belastingvoordeel voor kosten van de eigen woning (zoals hypotheekrente) die men in de vierde schijf aftrekt geen 52% maar 51,5%. Daarnaast is de verlaging van het aanmerkelijk belangtarief van 25% naar 22% voor box 2-inkomen tot € 250.000 niet meegenomen. Met al deze wetswijzigingen zal in de aanslag die men krijgt na indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2014 wel rekening worden gehouden.

Bron: Belastingdienst 16-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat