Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versnelde verhoging AOW-leeftijd

18 november 2014.

De staatssecretarissen Klijnsma en Wiebes hebben het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Door dit wetsvoorstel zal de pensioengerechtigde leeftijd in de jaren 2016 tot en met 2018 jaarlijks met drie maanden en in de jaren 2019 tot en met 2021 jaarlijks met vier maanden stijgen.

Door de voorgestelde verhoging zal de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar al in 2021 worden bereikt. Op basis van de huidige wetgeving zou dat pas in 2023 zijn. Vanaf 2022 kan de AOW-leeftijd jaarlijks in stappen van drie maanden worden aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd. Dat betekent dat per 1 januari 2017 voor het eerst wordt bekeken wat de levensverwachting is en of deze aanleiding geeft om de AOW-leeftijd in 2022 te wijzigen. Dit zal vervolgens jaarlijks worden gedaan. Aan de hand van een formule wordt bij algemene maatregel van bestuur (amvb) een besluit genomen over de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

In lijn met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt ook de mogelijkheid versneld aangepast om onder bepaalde voorwaarden in aanvulling op het ouderdomspensioen een fiscaal gefaciliteerd deelnemingsjarenpensioen op te bouwen. Het deelnemingsjarenpensioen is bedoeld om werknemers die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken een paar jaar eerder met pensioen te laten gaan. Bij de invoering van de regeling maakte het deelnemingsjarenpensioen het mogelijk om na 40 zogenoemde deelnemingsjaren (jaren waarin is deelgenomen aan een pensioenregeling) twee jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd met een redelijke uitkering met pensioen te gaan. De relevante grenzen voor het deelnemingsjarenpensioen (leeftijds- en deelnemingsjarencriterium) worden overeenkomstig de verhoging van de AOW-leeftiijd aangepast. In het verlengde van de voorgestelde versnelde ophoging van de AOW-leeftijd worden daarom ook bij het deelnemingsjarenpensioen de relevante grenzen versneld gewijzigd. Bij iedere wijziging van de AOW-leeftijd wordt zowel het vereiste aantal deelnemingsjaren als het leeftijdscriterium op overeenkomstige wijze aangepast. De wijziging van het deelnemingsjarenpensioen treedt steeds in werking op het moment van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Bron: MvF 17-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat