Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pas de pensioenregeling op tijd aan

13 november 2014.

De Belastingdienst maakt ondernemers er op haar site op attent dat de pensioenregeling van hun werknemers mogelijk nog voor 1 januari 2015 moet worden aangepast. In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Per 1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij.

Per 1 januari 2015 wordt de ruimte voor pensioenopbouw verder beperkt. Werknemers moeten in 40 jaar een ouderdomspensioen kunnen opbouwen van maximaal 75% van hun gemiddelde loon.

Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15% (2014) naar 1,875% (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9% (2014) naar 1,657% (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.

Ook wordt de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Het pensioengevend loon wordt vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal € 100.000. Werknemers met een hoger loon dan € 100.000 kunnen over dat hogere loon alleen een zogenoemd nettopensioen of nettolijfrente opbouwen. Omdat de premies uit het netto-inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook hoort de waarde van de nettolijfrente of het nettopensioen niet tot het belaste vermogen in box 3. De grens van € 100.000 geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Vanwege deze wijzigingen moeten werkgevers vóór 1 januari 2015 de pensioenregeling van hun werknemers hebben aangepast. Voor 1 januari 2015 kan men een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst voorleggen. In dat geval kan de regeling in overleg met de Belastingdienst in de loop van 2015, maar wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, worden aangepast. Bron: Belastingdienst, 12-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat