Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gemiddelde loonstijging 2015 1,4 procent

5 november 2014.

Voor volgend jaar wordt een gemiddelde cao-loonstijging verwacht van 1,4%. Werkgeversvereniging AWVN doet die voorspelling op basis van alle dusver afgesloten cao's die pas ná 2015 aflopen.

De door AWVN berekende loonstijging in 2015 is iets lager dan de 1,5% waarop het Centraal Planbureau rekent in zijn prognoses. De door cao-partijen voor volgend jaar afgesproken loonstijgingen liggen eveneens iets onder de 1,6% waarmee de cao-lonen dit jaar stijgen.

In oktober bedroeg de gemiddelde nieuwe loonafspraak 1,4%, aanmerkelijk lager de maand daarvoor (1,8%). Volgens AWVN lijkt daarmee definitief een einde gekomen aan de oplopende trend van maand tot maand in 2014. Wel is het zo dat in oktober relatief veel dienstverlenings-cao's werden afgesloten. In de dienstverlening worden al enige jaren aanmerkelijk bescheidener afspraken gemaakt dan in de industrie.

In de afgelopen maand kwamen 28 nieuwe cao's tot stand. Het totale aantal in 2014 afgesloten cao's blijft met circa 315 akkoorden nog steeds achter bij dat van een doorsnee-cao-jaar. In 2014 lopen in totaal 500 cao's af. Bijna 200 daarvan wachten nog op vernieuwing. Bron: AWVN 5-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat