Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Innovatiebox wordt aangepast

12 november 2014.

Het Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over de innovatiebox naar aanleiding van een column van Ruud de Smit in Vakstudienieuws. Uit die column zou blijken dat er een lek zit in de innovatiebox.

Hoewel staatssecretaris Wiebes van mening is dat de innovatiebox in de praktijk geen lek bevat, kan er volgens hem wel sprake zijn van onduidelijkheid over de toepassing van de innovatiebox. Om onduidelijkheid en eventueel onwenselijke gevolgen weg te nemen zal de staatssecretaris in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 een voorstel tot aanpassing van de innovatiebox doen.

Volgens de auteur van de column ontstaat er een lek als een immaterieel activum wordt ontwikkeld in een vaste inrichting in het buitenland en dit activum vervolgens wordt overgebracht naar het hoofdhuis in Nederland. De voor toerekening van (de ontwikkeling van) een immaterieel activum relevante functies zullen hierbij in de regel daar worden uitgeoefend waar het personeel aanwezig is dat bevoegd en in staat is tot het nemen van beslissingen met betrekking tot het aangaan en beheren van de risico’s die verband houden met (de ontwikkeling van) het immateriële activum. Het verplaatsen van deze functies en dus het verplaatsen van het immateriële activum zal daarmee volgens de staatssecretaris in veel gevallen niet eenvoudig zijn en kan praktisch bezwaarlijk zijn. Er zijn de staatssecretaris geen gevallen bekend waarin de constructie in de praktijk wordt toegepast. Bron: MvF 11-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat