Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe wettelijke kaders voor doorwerken aow’ers

4 november 2014.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat doorwerken voor aow’ers gemakkelijker moet maken. Nu zij aow’ers veelal aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De strekking van het wetsvoorstel zal zijn dat zij gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst.

Aow’ers die in dienst worden genomen zullen volgens de voorstellen onder de cao gaan vallen die van toepassing is in de sector. Ook zullen zij recht hebben op tenminste het minimumloon. Thans hebben zij dat recht nog niet. Daarnaast wordt het aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers om aow’ers langer te laten doorwerken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat aow’ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen.

Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende aow’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Deze maatregel is al opgenomen in het Ontslagbesluit per 1 april 2014. Verder hoeft een werkgever volgens de voorstellen straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een aow’er om het aantal te werken uren uit te breiden. Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur is de werkgever nu verplicht in te gaan op een dergelijk verzoek en het verzoek in te willigen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Door deze verplichting ten aanzien van aow’ers te schrappen wordt voorkomen dat dit ten koste kan gaan van andere werknemers. Aow’ers hebben immers inkomsten vanuit onder andere hun aow-uitkering en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk.

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. De bedoeling is dat de maatregelen per 1 januari 2016 ingaan. Het wetsvoorstel werken na de aow-gerechtigde leeftijd zal waarschijnlijk nog dit jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. Bron: Min SZW 31-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat