Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe wijzigingen bijtelling

4 november 2014.

Naar aanleiding van de heftige reacties op de eerdere voorstellen voor aanpassing van de bijtelling voor het privégebruik voor de auto van de zaak heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 ingediend met nieuwe bijtellingpercentages en nieuwe CO2-grenzen. Met de Nota van wijziging matigt de staatssecretaris zijn eerdere voorstellen voor de CO2-grenzen en bijtelling voor het overgangsjaar 2016. De wijzigingen zijn een uitwerking van de voorstellen die zijn gedaan door een brede coalitie van de autobranche (RAI, BOVAG en VNA), natuur- en milieuorganisaties, VNO-NCW/MKB-Nederland en ANWB. De nu voorgestelde CO2-grenzen en bijtellingpercentages gelden voor auto’s van de zaak waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam wordt gesteld. Bij een CO2-uitstoot van 0 gr/km zal een bijtelling gelden van 4%, bij een uitstoot van 0 tot en met 50 gr/km een bijtelling van 15%, van 51 tot en met 106 gr/km een bijtelling van 21% en boven 106 gr/km een bijtelling van 25%.

Voor auto’s van de zaak waarvan het kenteken reeds vóór 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister wijzigen de CO2-grenzen en bijtelling niet. Gedurende een periode van 60 maanden vanaf de eerste dag van de maand van tenaamstelling blijven voor die auto’s de bestaande grenzen en bijtelling van toepassing. Verder bevat de nota van wijziging een aanpassing van de Wet BPM. De tarieven van de drie hoogste categorieën CO2-uitstoot worden verhoogd. Verder worden de in Tweede nota van wijziging opgenomen voorstellen ten aanzien van de MRB gewijzigd. Ook in 2016 zal er voor nulemissie-auto’s een volledige vrijstelling gelden. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km blijft in het in de tweede nota van wijziging opgenomen half tarief gelden.

In de begeleidende brief bij de Derde nota van wijziging geeft de staatssecretaris wel aan dat hij in verband met de twijfels die bestaan bij semi-elektrische auto’s (men profiteert van een lagere bijtelling maar tankt in de praktijk vooral conventioneel) dat hij het gebruik in de praktijk wil onderzoeken. In de Autobrief 2.0 zal hij hier nader op in gaan. Bron: MvF 3-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat