Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kilometeradministratie en nihilbijtelling

6 mei 2015

Werknemers die gedurende het jaar in een 0%-bijtelling auto gaan rijden, moeten er op bedacht zijn dat zij toch een kilometeradministratie moeten bijhouden om onder de bijtelling voor het eerste deel van het jaar uit te komen. Aan de bijtelling wordt alleen ontkomen als kan worden aangetoond dat gedurende het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden.

Een werkgever stelt in 2013 van 1 januari tot en met 5 juli een auto met 25%-bijtelling aan een werknemer ter beschikking. De werkgever laat de bijtelling privégebruik auto in deze periode achterwege omdat de werknemer in het bezit is van een Verklaring geen privé gebruik auto. De werknemer heeft tot en met 5 juli 2013 een rittenadministratie bijgehouden waaruit blijkt dat de auto niet privé is gebruikt. Vanaf 29 juli 2013 stelt de werkgever een auto met 0%-bijtelling ter beschikking. Gedurende de periode dat de auto met 0%-bijtelling ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer geen rittenadministratie bijgehouden.

Nadat de werknemer het formulier ‘Wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto’ aan de inspecteur stuurt, trekt de inspecteur de verklaring in en legt een naheffingsaanslag loonheffingen op voor de periode dat de auto met 25%-bijtelling ter beschikking is gesteld. De werknemer is van mening dat de aanslag onrechtvaardig en onterecht is omdat hij van 1 januari tot en met 5 juli geen voordeel heeft gehad van de ter beschikking gestelde auto. De rechtbank oordeelt dat de werknemer niet overtuigend heeft aangetoond dat hij met de hem ter beschikking gestelde auto’s op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Dat de werknemer een sluitende kilometeradministratie heeft voor de eerste periode is daarvoor onvoldoende. De grens van 500 kilometer op kalenderjaarbasis wordt niet vastgesteld per personenauto, maar betreft het privégebruik van alle in dat jaar ter beschikking gestelde personenauto’s. Een bijtelling van 0% op het loon door de werkgever is niet gelijk te stellen aan het rijden met een eigen auto door de werknemer zonder enige bijtelling. De naheffingsaanslag is terecht en naar het juiste bedrag opgelegd. Bron: Rb. Noord-Holland 30 -04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat