Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afroommethode: niet alleen over winstjaren

28 mei 2015

Onlangs heeft Hof Den Haag opnieuw geoordeeld dat de inspecteur de afroommethode mag toepassen, maar alleen als hij dit consequent voor alle jaren doet. De enige aandeelhouder van een Ltd., die weer aandeelhouder is van een bv, is de enige bestuurder en werknemer van die bv.

In de jaren 2007 tot en met 2010 maakt de bv winst terwijl in de jaren 2011 en 2012 verlies wordt gedraaid. De dga ontvangt al die jaren een vast salaris van zo’n € 70.000 per jaar. Na een boekenonderzoek vindt de inspecteur dat het salaris over de tijdvakken 2007 tot en met 2010 moeten worden gecorrigeerd op basis van de afroommethode.

Volgens de Hoge Raad kan het gebruikelijk loon voor soortgelijke dienstbetrekkingen, als het aanmerkelijk belang geen rol speelt, worden bepaald op basis van het salaris van werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen. Als de opbrengsten van een bv bestaan uit de door de directeur verrichte arbeid, dan kan de afroommethode de basis zijn voor het gebruikelijke loon.

De inspecteur mocht de afroommethode toepassen. De opvatting van de inspecteur dat hij in de jaren waarin de vennootschap winst behaalt een met de afroommethode berekend gebruikelijke loon kan toepassen en in jaren waarin de vennootschap verlies heeft geleden of een bescheiden winst heeft behaald niet, is echter niet juist. Toepassing van de afroommethode leidt dan tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing die de wetgever niet heeft beoogd of voorzien. Bron: Hof Den Haag 26-05-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat