Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pas op met intrekken bezwaar

7 mei 2015.

Een belastingplichtige die bezwaar had gemaakt tegen haar aangifte inkomstenbelasting, kreeg van de inspecteur een vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar. Door op het meegestuurde reactieformulier aan te geven dat zij haar bezwaar introk, verspeelde zij haar mogelijkheden om in beroep te gaan. De vrouw had vrijwilligerswerk verricht voor twee stichtingen.

Zij ontving hiervoor geen vergoeding en trok in haar aangifte IB 2009 een vrijwilligersvergoeding als gift af. De inspecteur heeft deze giftenaftrek gecorrigeerd, waartegen de vrouw bezwaar maakte.

De inspecteur stuurt vervolgens een vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar, met als bijlage een ‘Reactieformulier bezwaar: Horen en inzage’. Op dit formulier geeft de vrouw aan dat zij haar bezwaarschrift intrekt en zet haar handtekening. De inspecteur doet alsnog uitspraak op bezwaar en verleent alsnog een aftrek voor gemaakte vervoerskosten in verband met vrijwilligerswerkzaamheden. De aanslag wordt dienovereenkomstig verminderd. De vrouw gaat bij de rechtbank en vervolgens het hof in beroep tegen de gecorrigeerde giftenaftrek.

Zij stelt per ongeluk haar bezwaarschrift te hebben ingetrokken. Ook de inspecteur laat ze dit per brief weten. Deze stelt echter geen brief te hebben ontvangen. Rechtbank en hof vinden dat de vrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de inspecteur heeft geïnformeerd over haar vergissing. Volgens het hof kon men uit het ingevulde en ondertekende reactieformulier niet anders concluderen dan dat zij uitdrukkelijk haar bezwaar had ingetrokken. Op een dergelijke intrekking kan men volgens een eerder arrest van de Hoge Raad niet terugkomen. Ook al had de inspecteur de brief ontvangen, dan zou dit het nog niet anders maken. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat