Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aansprakelijkstelling in strijd met het gelijkheidsbeginsel

19 mei 2015

Door slechts een deel van de inleners aansprakelijk te stellen, alleen de inleners die voor € 5.000 of meer aansprakelijk konden worden gesteld, heeft de ontvanger het gelijkheidsbeginsel geschonden. Hiervoor bestaat geen rechtvaardiging.

Een uitlener draagt in 2004 en 2005 te weinig loonbelasting en omzetbelasting af. Na het faillissement van de uitlener in 2008 kiest de ontvanger ervoor 58 inleners, die voor tenminste € 5.000 aansprakelijk kunnen worden gesteld, aan te schrijven. Een paar honderd inleners worden niet aangeschreven. Dit onderscheid werd gemaakt in verband met capaciteitsproblemen bij de ontvanger. Uiteindelijk zijn circa 35 inleners daadwerkelijk aansprakelijk gesteld. Eén van die inleners was een uitgever die aansprakelijk werd gesteld voor een bedrag van € 14.330. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel meent deze inlener dat de aansprakelijkstelling achterwege moet blijven.

Het hof stelt vast dat alle inleners tot één groep horen omdat zij zowel feitelijk als rechtens bezien dezelfde kenmerken hebben. Het enige verschil is het bedrag waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld. Door alleen inleners aansprakelijk te stellen voor te vorderen bedragen vanaf € 5.000 heeft de ontvanger een bewust begunstigend beleid gevoerd waardoor de overgrote meerderheid van inleners niet aansprakelijk is gesteld. Daardoor is het gelijkheidsbeginsel geschonden. Voor deze schending bestaat geen redelijke rechtvaardiging. Het hof ziet niet in waarom bedragen van € 5.000 of lager een te verwaarlozen financieel belang zijn. Waarom dat in dit geval anders zou zijn en een kosten-batenanalyse al bij een bedrag van € 5.000 nadelig uitpakt, heeft de ontvanger niet inzichtelijk gemaakt. De inlener kan niet aansprakelijk worden gesteld. Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat