Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sectorindeling op basis van normale spraakgebruik

18 mei 2015

De sectorindeling van een werkgever moet plaatsvinden naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult. Daarbij moet voor de werkzaamheden worden uitgegaan van wat in het normale spraakgebruik in het (bedrijfs)economische verkeer gebruikelijk is.

Een werkgever levert diverse producten aan de horeca die variëren van glas en porselein tot aan het samenstellen van een keuken. De verkoop van keukenapparatuur vormt volgens de werkgever ongeveer 20% van de omzet. De inspecteur kwalificeert de werkgever als groothandel in technische producten en metalen en de werkgever wordt ingedeeld in sector 41 ‘Groothandel I’ van de Regeling Wfsv. De inspecteur beroept zich voor de onderbouwing van zijn standpunt op een mededeling van het inmiddels niet meer bestaande Landelijk instituut sociale verzekeringen uit 2001.

Volgens de werkgever is echter geen sprake van groothandel in technische producten en metalen en moet indeling volgen in sector 42 ‘Groothandel II’, waar overige groothandel onder valt. Het hof geeft aan dat de indeling van een werkgever in een sector dient plaats te hebben naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de (onderneming van de) werkgever in het maatschappelijk verkeer vervult. Dit houdt meer in het bijzonder in dat het hof de werkzaamheden van de werkgever duidt in economisch-functionele termen en dat het hof bij de uitleg van de omschrijvingen in de Regeling Wfsv in beginsel zal uitgaan van het normale spraakgebruik in het (bedrijfs)economische verkeer. Gezien de werkzaamheden van de werkgever volgt het hof de inspecteur niet. Voor de indeling knoopt het hof aan bij de tekst van de Regeling Wfsv waarin sector 41 Groothandel I is onderverdeeld in drie categorieën van werkzaamheden waarvan categorie 2, te weten ‘Groothandel in technische producten en metalen’, gedeeltelijk op de werkgever van toepassing kan zijn. Volgens diezelfde bijlage bestaat sector 42 Groothandel II uit vijf categorieën van werkzaamheden, waarvan categorie 1 is omschreven als ‘Overige groothandel’. Deze categorie kan naar haar bewoordingen op de werkgever van toepassing zijn.

De verkoop van producten zoals koppen, glazen, schotels, schoonmaakartikelen en keukenapparatuur aan cafés en restaurants kan, volgens het hof naar zijn maatschappelijke functie beoordeeld, volgens gangbaar (economisch) spraakgebruik niet worden aangemerkt als een groothandel in technische producten en metalen. Het hof acht bij dit oordeel mede van belang dat de verkoop van (mogelijk als technische producten te kwalificeren) keukenapparatuur (slechts) ongeveer 20% van de omzet vormt. De werkzaamheden moeten derhalve, gelet op de omschrijving van de hiervoor vermelde categorieën, worden gerangschikt onder sector 42 Groothandel II.

Het beroep van de inspecteur op de mededeling slaagt niet omdat deze volgens het hof geen uitbreiding kan geven aan de op zichzelf voldoende duidelijke tekst van de Regeling Wfsv. Hof Amsterdam 23-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat