Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Wet BGL wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

20 mei 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft een nota van wijziging bij de Wet invoering BGL naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het alternatief voor de BGL, zoals eerder toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer, wordt uitgewerkt. De wet wordt omgedoopt in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Zoals al bekend is geworden houdt het alternatief in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over die overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen voor de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt.

In de aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging geeft de staatssecretaris nadrukkelijk aan dat de overeenkomsten die aan de Belastingdienst worden voorgelegd overeenkomsten kunnen zijn waar nu al mee wordt gewerkt of dat het overeenkomsten kunnen zijn waarin is vastgelegd hoe opdrachtgevers of opdrachtnemers willen gaan werken. Omdat de overeenkomsten worden opgesteld door degenen die ermee werken of moeten gaan werken, is gewaarborgd dat er (voorbeeld)overeenkomsten komen die in de praktijk werkbaar zijn. Het is niet de bedoeling dat er een beperkt aantal door de Belastingdienst voorgeschreven voorbeeldovereenkomsten komt.

Wel zullen de Wet op de loonbelasting 1964, het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd worden aangepast. Voor het invoeren van het alternatief voor de BGL is een aanpassing van het toepassingsbereik van twee fictieve dienstbetrekkingen, gelijkgestelden en thuiswerkers, noodzakelijk. Ook de artiestenregeling zal worden aangepast. Bron: TK 2014-2015, 34036, nr. 10 (aanbiedingsbrief); MvF 18-05-2015, Nota van Wijziging

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat