Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Toelichting op het nieuwe ontslagrecht

11 mei 2015.

Per 1 juli 2015 treedt het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. Om de regels toe te lichten heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling, de Ontslagregeling, gepubliceerd.

In de Ontslagregeling worden regels over het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid verder toegelicht en uitgewerkt. Zoals de regels met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag. Dit omvat ook regels over de mogelijkheid van deeltijdontslag en van ontslag bij het uitbesteden van werkzaamheden door een werkgever aan derden. Daarbij worden regels gegeven met betrekking tot het herplaatsen van werknemers op een andere passende functie, wat onder een passende functie moet worden verstaan en de termijn die geldt om te bezien of herplaatsing mogelijk is. Ook zijn er regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies en regels om te bepalen in welke volgorde werknemers in aanmerking komen voor wederindiensttreding.

Ook is een regeling gepubliceerd waarin regels worden gegeven voor de inrichting van de procedure waarmee het UWV toestemming verleent om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij geldende termijnen. Voor een andere dan de hier genoemde ontslaggronden krijgt men geen toestemming. Bron: Min. SZW 11-05-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat