Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Relatief veel werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden

26 mei 2015

Zo’n 23 % van de werknemers zegt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen, zoals bijvoorbeeld technologische en organisatorische kennis en vaardigheden, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen.

Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Wanneer de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers geen gelijke tred houden met organisatorische en technologische veranderingen, is sprake van kwalificatieveroudering. Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie: ruim 27% zegt belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dit hangt vooral samen met de snelheid van de technologische ontwikkelingen.

Een relatief groot deel van de ict’ers en databank- en netwerkspecialisten geeft aan dat het werk zodanig is veranderd dat zij nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor hun werk. Ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Mensen die werken in de reparatie van auto’s, reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving zeggen ook relatief vaak dat het hen aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt. In het vervoer en opslag, de horeca en de landbouw en visserij zijn daarentegen betrekkelijk weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.

Kwalificatieveroudering doet zich iets meer voor onder hoog- dan onder laagopgeleiden. Naar leeftijd zijn de verschillen groter. Het zijn de allerjongste en de alleroudste werknemers die het minst aangeven dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen. Bij jongeren speelt mee dat een groot deel een bijbaan of startbaan heeft onder hun opleidingsniveau. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak laagopgeleid en werkzaam in flexibele dienstverbanden met een geringe arbeidsduur in de transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of dagbladenbezorger. Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer.

Hun verzuimpercentage ligt met 4,7% aanzienlijk hoger dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4%) zeggen te beschikken. Werknemers met verouderde kwalificaties hebben relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun werk: ruim 12% is zelfs (zeer) ontevreden met het werk. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2041 is voor de tiende keer uitgevoerd door het CBS en TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Bron: CBS, 19-05-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat