Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Reistijd en de zelfstandigenaftrek

6 mei 2015.

Volgens Rechtbank Den Haag telt reistijd in het kader van een onderneming mee voor het urencriterium zodat de zelfstandigenaftrek kan worden toegepast. Maar de uren voor woon-werkverkeer in het kader van een dienstbetrekking tellen niet mee voor het bepalen van de omvang in uren van de dienstbetrekking. Een belastingplichtige heeft een volledige baan maar is daarnaast ondernemer.

In 2011 besteedt hij 1.316 uur aan zijn werkzaamheden in dienstbetrekking en aan woon-werkverkeer is hij 170 uur kwijt. Aan zijn onderneming (o.a. activiteiten als dj) besteedt hij 1.335 uur (inclusief reistijd). In zijn aangifte IB 2011 heeft hij zelfstandigenaftrek toegepast, maar volgens de inspecteur voldoet hij niet aan het urencriterium.

De uren woon-werkverkeer moeten volgens de inspecteur namelijk bij zijn werkuren worden opgeteld. Volgens het urencriterium moet een ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen besteden en het aantal uren besteed aan de onderneming(en) moet meer zijn dan het aantal uren in loondienst. Volgens een arrest van de Hoge Raad telt reistijd voor de ‘ondernemingsuren’ mee in het urencriterium. Maar de woonwerkuren in het kader van de dienstbetrekking hebben een ander karakter. Deze uren maken geen onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen de ondernemer en zijn werkgever en kwalificeren volgens de werkgever niet als werktijd. De werknemer krijgt ze ook niet betaald. Voor een analoge kwalificatie van deze uren aan de reistijd in het kader van de onderneming is dan ook geen aanleiding. De ondernemer heeft dus terecht de zelfstandigenaftrek toegepast. Bron: Rb. Den Haag 04-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat