Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Reclamebelasting hoeft geen individueel profijt op te leveren

28 mei 2015

Een reclamebelasting is een algemene belasting die ten goede moet komen aan de ondernemers in die in de heffing worden betrokken. Dat individuele ondernemers daar geen profijt van hebben is niet van belang.

Een ondernemer met een winkel is het niet eens met de aanslag reclamebelasting. Voor openbare aankondigingen aan het winkelpand die vanaf openbare weg zichtbaar zijn kan de gemeente een reclamebelasting heffen. De winkel van de ondernemer zich in bevindt een aangewezen gebied. Hij vindt echter dat hij de laatste jaren niet heeft kunnen profiteren van de activiteiten van de stichting die de geïnde reclamegelden krijgt.

Volgens de ondernemer komen de activiteiten van de stichting met name ten goede aan een ander gebied, terwijl de opbrengst uit reclamebelasting moet worden besteed aan voorzieningen en diensten die in het belang zijn voor alle belastingplichtigen van wie geheven wordt. Volgens de rechtbank kan de gemeente de heffing van de belasting beperken tot een bepaald gebied als daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. Dit is het geval als de gemeente in redelijkheid heeft mogen uitgaan van de veronderstelling dat degenen die profijt kunnen hebben van de opbrengst van de belasting in de heffing worden betrokken. Vaststaat dat de stichting het reclamegeld gebruikt voor evenementen en promotionele activiteiten. De rechtvaardiging voor de belasting is dat deze in het algemeen ten goede komt aan de ondernemers in de gebieden en niet in het individuele profijt van een bepaalde ondernemer. Rb. Oost-Brabant 23-04-2015, nr. 14_3891

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat