Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kilometeradministratie ondeugdelijk, toch geen bijtelling

9 maart 2015.

Wie onder de bijtelling voor het privégebruik van de auto wil uitkomen, moet kunnen aantonen dat per kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Aan een deugdelijke kilometeradministratie worden eisen gesteld. Zo moeten de begin- en eindkilometerstanden worden genoteerd, de route, het adres dat bezocht is en natuurlijk of het een zakelijke rit betreft of niet. Overlegt men geen deugdelijk kilometer administratie, dan is bijtelling al gauw de conclusie. Een business manager lukte het met een eigen wijze van kilometer administreren, die niet aan de eisen voldeed, toch de rechter te overtuigen dat hij minder dan 500 kilometer privé had gereden.

De man hield met behulp van zijn elektronische agenda in een Excel-bestand bij welke hij ritten hij reed. Begin en eindstanden van de kilometerstanden noteerde hij niet, wel de kilometerstand aan het begin van het jaar en verder noteerde hij via de dagteller het dagelijks aantal verreden kilometers. Dat aantal verdeelde hij over de bezochte adressen. Voor regelmatig bezochte adressen noteerde hij een vaste afstand en voor de overige adressen werd een routeplanner gebruikt om de afstand te bepalen. En regelmatig controleerde hij de eindstand van zijn telling met de werkelijke kilometerstand van de auto. Ofschoon deze kilometeradministratie niet aan de eisen voldeed, overtuigde hij wel de rechters van het hof. Te meer daar de man voor de door de inspecteur gesignaleerde afwijkingen plausibele verklaringen kon geven.

De werknemer in deze zaak had geluk, hij wist de rechters te overtuigen, maar handiger was geweest als hij een correcte kilometeradministratie had bijgehouden. Bron: Hof Den Haag 16-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat