Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Informatiebeschikking blijft in stand, ondanks onjuiste tenaamstelling

3 maart 2015.

De inspecteur kan een belastingplichtige om informatie en gegevens vragen die van belang zijn voor de belastingheffing. Voldoet een belastingplichtige niet of onvoldoende aan dit verzoek, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking uitvaardigen.

Maar wat als die informatiebeschikking verkeerd te naam is gesteld, moet men dan nog aan de informatiebeschikking voldoen? Volgens de Hoge Raad wel, mits geen twijfel is voor wie de informatiebeschikking is bedoeld. De zaak betreft een bouwer waarvan, naar aanleiding van een publicatie in een tijdschrift, wordt vermoed dat hij een rekening heeft in Liechtenstein. De inspecteur stelt hierover vragen aan de bouwer. Omdat deze niet zijn beantwoord, vaardigt de inspecteur een informatiebeschikking uit.

Deze richt hij echter niet aan de bouwer, maar aan diens gemachtigde. Volgens de Hoge Raad kan die beschikking echter toch in stand blijven, omdat er in dit geval geen onduidelijkheid is over de vraag voor wie de beschikking is bestemd. In navolging van de rechtspraak inzake onjuist geadresseerde belastingaanslagen had het hof terecht geoordeeld dat de beschikking in stand kan blijven als er geen twijfel is over voor wie de informatiebeschikking is bedoeld. Bron: HR 27-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat