Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nog een weeffout bij de transitievergoeding

9 maart 2015.

Na het ‘oplossen’ van de problemen met de transitievergoeding in geval van tijdelijke werknemers en seizoensarbeid wijzen verschillende experts op een andere weeffout in de regeling: een werknemer die na twee jaar ziekte wegens arbeidsongeschiktheid vertrekt zal volgens de regeling ook een transitievergoeding moeten meekrijgen.

Het FD bericht op 5 maart dat dit kan zorgen voor een extra kostenpost voor werkgevers van € 150 miljoen per jaar. Veelal zal die transitievergoeding dan niet worden gebruikt voor waar hij voor bedoeld is: begeleiding naar een nieuwe baan. In de praktijk worden namelijk veel langdurig zieke werknemers volledig afgekeurd en is er daarna zelden sprake van re-integratie. Jaarlijks gaat het om circa 33.000 werknemers die zo het arbeidsproces verlaten. Circa driekwart daarvan wordt volledig afgekeurd.

De krant wijst er op dat de huidige loondoorbetalingsverplichting al een forse last is voor werkgevers, zeker in vergelijking met andere Europese land. Daar komt dan nu een nieuwe last bovenop.

Ondernemersvereniging VNO-NCW noemt de transitievergoeding voor afgekeurde werknemers een weeffout die moet worden hersteld. Bron: FD 5-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat