Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meerijdkilometers geen vervoer vanwege de werkgever

25 maart 2015.

Volgens Hof Den Bosch konden de meerijdkilometers van een directeur met een medewerker onbelast worden vergoed. Van belang was dat de directeur voor de meerijdkilometers kosten had gemaakt.

De zaak betreft een directeur van een bedrijf die zich bezig houdt met schoolfotografie. De directeur reed voor zijn werkzaamheden of met eigen vervoer of hij reed met een fotograaf mee. De vergoeding hiervoor is door de inspecteur gedeeltelijk tot het loon gerekend. Volgens de inspecteur zijn de meerijdkilometers namelijk aan te merken als door de werkgever georganiseerd vervoer waarvoor geen onbelaste kilometervergoeding mogelijk is. De directeur is het hier niet mee eens en voert in het hoger beroep aan dat hij de benzine betaalde als hij niet zelf reed.

Volgens het hof behoort de reiskostenvergoeding tot het loon, tenzij de vergoeding moet worden aangemerkt als een vergoeding die strekt tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Het hof vindt het aannemelijk dat de directeur ter zake van de meerijkilometers kosten heeft gemaakt. Deze kosten horen naar het oordeel van het hof tot de kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, zodat de verstrekte vergoeding, mits niet hoger dan de gestelde maxima, behoort tot de vrije vergoedingen. Niet van belang is tot welk bedrag de directeur daadwerkelijk kosten ter zake van vervoer heeft gemaakt. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis stelt het hof ook nog dat in het midden kan blijven of de afgelegde kilometers (voor een deel) zijn gereden in de privéauto, dan wel is meegereden, daar voor beide vervoersmogelijkheden een vrije vergoeding kan worden toegekend. Bron: Hof Den Bosch 13-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat