Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Internetpoker en kansspelbelasting

5 maart 2015.

Volgens de Hoge Raad hoeft een in Nederland woonachtige deelnemer geen kansspelbelasting te betalen over de winst die hij behaald bij in andere lidstaten van de EU gevestigde internetaanbieders van pokerspelen.

Bij deelname aan binnenlandse kansspelen via internet wordt de kansspelbelasting geheven van degene die gelegenheid geeft tot deelneming. Een kansspel wordt in Nederland gespeeld als de aanbieder in Nederland is gevestigd. Speelt men kansspelen via internet bij buitenlandse aanbieders, dan is de in Nederland wonende speler zelf kansspelbelasting verschuldigd over het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die kalendermaand gedane inzetten.

Een inwoner van Nederland had poker gespeeld via buitenlandse internetsites en daarnaast meegedaan aan live pokertoernooien in het buitenland. Hij krijgt vervolgens naheffingsaanslagen kansspelbelasting opgelegd, waartegen hij in bezwaar en beroep gaat.

Het vermoeden bestaat dat de verschuldigde kansspelbelasting bij buitenlandse internetkansspelen in het algemeen hoger is dan de kansspelbelasting die is toe te rekenen aan het resultaat behaald bij vergelijkbare binnenlandse internetkansspelen. De inspecteur heeft dit vermoeden niet weerlegt. De omstandigheid dat het moeilijk is om kansspelbelasting te heffen van buitenlandse aanbieders van internetkansspelen, zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis, rechtvaardigt volgens de Hoge Raad echter niet een betere behandeling van binnenlandse kansspelen. Het heffen van kansspelbelasting over het positieve verschil tussen de prijzen en inzetten in een kalendermaand bij het spelen van een kansspel bij een aanbieder in een andere EU-lidstaat levert daarom een schending op van de vrijheid van dienstverkeer. Deze heffing moet daarom achterwege blijven.

In een ander arrest verduidelijkte de Hoge Raad hoe kan worden bepaald waar een aanbieder van pokerspelen via internet is gevestigd. Zo kan de omstandigheid dat de autoriteiten vergunningen voor de betreffende specifieke diensten verstrekken een aanwijzing zijn voor de plaats van vestiging, net als de plaats waar de feitelijke leiding van de vennootschap die de diensten aanbiedt zich bevindt.

In een eerder arrest heeft de Hoge Raad al geoordeeld dat voor live pokertoernooien die plaatsvinden in een Europese lidstaat in Nederland geen kansspelbelasting verschuldigd is. Bron: HR 27-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat