Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Oneerlijke concurrentie vaak niet verboden

16 maart 2015

Ondernemers kunnen te maken hebben met oneerlijke concurrentie door overheden. In veel gevallen is echter volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niets aan de hand. Er is geen sprake van een overtreding van de Wet markt en overheid.

De Wet markt en overheid moet ondernemers beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Wil een gemeente bijvoorbeeld diensten op de markt aanbieden, dan moeten zij aan bepaalde eisen voldoen, zoals minimaal de kostprijs rekenen voor hun goederen of diensten, en ook mogen zij overheidsbedrijven niet bevoordelen.

Ondernemers melden vaak ‘ongewenste rolvermenging’ bij aanbestedingen, maar volgens ACM is dat niet verboden. Van ongewenste rolvermenging is bijvoorbeeld sprake als een gemeente bij een aanbesteding ook als inschrijvende partij optreedt. ACM heeft in drie sectoren bekeken hoe de Wet markt en overheid in de praktijk werkt. Het gaat om sportvoorzieningen zoals sporthallen, inzameling van bedrijfsafval en exploitatie van parkeergarages.

ACM constateert dat in deze sectoren de wet door de gemeenten wel wordt nageleefd, maar slechts beperkt bijdraagt aan gelijke concurrentieverhoudingen tussen de overheid en ondernemingen. Bij sportvoorzieningen en parkeergarages maken gemeenten veel gebruik van een zogenoemd ‘algemeen belang besluit’. Neemt de gemeenteraad zo’n besluit dan vallen de activiteiten niet onder de Wet markt en overheid. Volgens de ACM is dat toegestaan, maar het beperkt wel het effect van de wet. Bron: ACM 9-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat