Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Toename rekening-courantschuld was verkapte uitdeling

23 maart 2015.

Houd een dga bij zijn bv een rekening-courantschuld aan, dan is het van belang de zakelijkheid in het oog te houden. Wordt het, zeker bij een oplopende schuld, onaannemelijk dat de schuld zal worden afgelost, dan wordt dit door de Belastingdienst aangemerkt als een verkapte uitdeling.

Een dga heeft in rekening-courant geld van zijn bv geleend. Vanaf 2007 liep jaarlijks die schuld aanzienlijk op. Naast zijn rekening-courant heeft de dga in 2004 een lening bij zijn bv afgesloten voor de financiering van een woning in Frankrijk.

In 2010 leent hij € 1.500.000 bij een bank ter financiering van een woning in Nederland. Als zekerheid heeft hij – in strijd met de leningsvoorwaarden met de bv – de bank een hypotheekrecht op de Franse woning verstrekt. Volgens de inspecteur is de toename van de rekening-courantschuld in de jaren 2009 en 2010 een verkapte uitdeling. Ditzelfde stelt hij ten aanzien van de lening bij de bank. De dga gaat in bezwaar en beroep, maar hof Arnhem-Leeuwarden volgt het standpunt van de inspecteur. Het hof acht het aannemelijk dat de opgelopen rekening-courantschuld niet meer kan of zal worden afgelost.

Het hof wijst hierbij onder meer op het ontbreken van een aflossingsschema, zekerheden, het negatieve vermogen van de dga en het ontbreken van invorderingsmaatregelen door de bv. Ook met betrekking tot de lening bij de bank is het hof het met de inspecteur eens dat de dga hiermee de verhaalsmogelijkheden van de bv (bewust) heeft verminderd. Een willekeurige derde schuldeiser had dit niet aanvaard. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat