Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tweede Kamer stemt in met Wet aanpak schijnconstructies

3 maart 2015.

De Tweede Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies. Met dit wetsvoorstel wil de regering malafide constructies en onderbetaling van werknemers te lijf gaan.

Vorige week, tijdens het debat over het wetsvoorstel, bleek al dat het wetsvoorstel kon rekenen op de steun van een meerderheid van de Kamer. Wel zijn er zorgen over de capaciteit van de inspectie, die toezicht houdt op het naleven van de wet. Maar een motie van CDA en D66 om de capaciteit te vergroten haalde het niet. Wel nam de Kamer een motie van Van Weyenburg (D66) aan om de resultaten van de wet jaarlijks te monitoren.

Belangrijke maatregelen in de Wet aanpak schijnconstructies zijn onder meer een ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling (wettelijk minimumloon maar ook het cao-loon), een verbod op het inhouden en verrekenden van bedragen met het wettelijk minimumloon, openbaarmaking van bedrijven die werknemers onderbetalen, meer transparantere loonstrook, werknemers moeten minimaal het bedrag aan minimumloon giraal betaald krijgen en betere uitwisseling tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspecties SZW over cao-naleving.

De Tweede Kamer nam nog een amendement van Van Weyenburg aan (D66) dat de werkgever verplicht om in voorkomende gevallen aan de Inspectie SZW een afschrift te verstrekken van het document aan de hand waarvan de identiteit is vastgesteld, indien de Inspectie SZW daar om vraagt op grond van artikel 15a van de Wet arbeid vreemdelingen. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Bron: SZW 3-03-2015; Tweede Kamer 3-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat