Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Depotstelsel: van uitstel naar afstel

10 maart 2015

De vervanging van de g-rekening door een depotstelsel gaat niet door. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) meldt dat het ministerie van Financiën bij haar zou hebben aangegeven dat het depotstelsel definitief van de baan is. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Het plan was om het systeem van g-rekeningen stapsgewijs te vervangen door een depot bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel voor de invoering van het depotstelsel was al in 2009 aangenomen, maar de uitvoering werd telkens uitgesteld omdat de IT-systemen van de Belastingdienst hiervoor moesten worden aangepast. Vorig jaar werd de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu heeft de Belastingdienst de NBBU kenbaar gemaakt dat definitief besloten is het depotstelsel definitief niet te laten doorgaan. Het ministerie van Financiën heeft de NBBU een bericht gestuurd waarin de genomen besluiten kort worden samengevat.

De huidige werkwijze van door storting op de g-rekening blijft ongewijzigd. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Wel zullen de bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en ook wil het ministerie het g-rekeningenstelsel toekomstbestendig maken. Bron: NBBU 2-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat