Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Fiscus mag camerabeelden KLPD gebruiken

31 maart 2015.

Met een verklaring geen privégebruik kan men onder de bijtelling voor het privégebruik van de ter beschikkingsgestelde auto uitkomen. Dit moet men onderbouwen met een sluitende kilometeradministratie. Ter controle maakt de fiscus gebruik van verschillende gegevens, waaronder ANPR-gegevens van het Korps landelijke politiediensten. Dat mag, zo bevestigde onlangs Hof Den Bosch.

De inspecteur had in deze zaak, aan de hand van ANPR-gegevens (Automatic Number Plate recognition) van het Korps landelijke politiediensten geconstateerd dat de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto dertien maal op de A2 was gesignaleerd, op dagen waarop volgens de kilometeradministratie de auto of elders was of helemaal niet met de auto werd gereden. Een naheffingsaanslag voor de werknemer is het gevolg. Deze laat het er niet bij zitten en gaat in bezwaar en beroep.

Een grief richt zich op het gebruik van de ANPR-gegevens. Dit is volgens de werknemer in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Maar hierin krijgt hij het hof niet aan zijn zijde. Niet alleen heeft de inspecteur voldoende wettelijke grondslag om deze gegevens te gebruiken en te bewaren. Ook is het proportioneel gezien het doel: in het kader van de belastingheffing controleren van rittenadministraties. Het alternatief zou zijn dat de Belastingdienst investeert in dure technieken en mogelijk een groter beslag aan ambtenaren voor de controle. Ook gebruikt de Belastingdienst niet alle ANPR-gegevens: 60% wordt direct vernietigd en slechts 40% bewaard voor controledoeleinden. Hiermee wordt voldaan aan het op basis van objectieve criteria selecteren van de informatie voor de controle. Bron: Hof Den Bosch 27-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat