Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Achteraf geen privégebruik aantonen blijkt lastig

2 maart 2015.

Van een werknemer die wil aantonen dat hij privé geen gebruik heeft gemaakt van een auto van de zaak en niet beschikt over een Verklaring geen privégebruik, mag een solide bewijsvoering worden verwacht. Een achteraf opgestelde kilometerregistratie en een achteraf opgestelde verklaring van de werkgever bieden dan geen soelaas.

Een werknemer heeft van zijn werkgever een auto ter beschikking gesteld gekregen. Door de werkgever wordt maandelijks een bedrag tot het loon gerekend wegens privégebruik van de auto en hierover wordt loonbelasting ingehouden. Tegen deze inhouding heeft de werknemer geen bezwaar gemaakt. Nadat de inspecteur ambtshalve een aanslag IB 2007 heeft opgelegd over het loon inclusief de bijdrage wegens privégebruik auto, maakt de werknemer bezwaar tegen die bijtelling. Vaststaat dat de werknemer voor 2007 geen Verklaring geen privégebruik had. Als bewijs dat hij minder dan 500 kilometer privé heeft gereden, overlegt hij een verklaring van zijn (voormalig) werkgever, opgemaakt op 17 februari 2011, waarin is aangegeven dat de werknemer de auto alleen zakelijk heeft gebruikt en de verreden kilometers volgens de meest gebruikelijke weg zijn afgelegd. Tijdens de procedure voor de rechtbank heeft de werknemer een rittenregistratie overhandigd en een digitale registratie van de werkzaamheden die hij in 2007 heeft verricht.

In hoger beroep oordeelt het hof dat de werknemer niet overtuigend heeft weerlegd dat de kilometeradministratie achteraf is opgemaakt. Ook is niet overtuigend aangetoond dat de kilometeradministratie is opgemaakt aan de hand van daadwerkelijk afgelezen en vastgestelde kilometerstanden van de auto. In de digitale registratie van werkzaamheden zijn die gegevens niet vermeld. Andere gegevens aan de hand waarvan de kilometeradministratie op betrouwbare wijze kan worden gecontroleerd zijn door de werknemer niet overlegd. Omdat hij niet beschikte over een verklaring geen privégebruik en op zijn maandelijkse salarisstrook de bijtelling voor het privégebruik vermeld stond, had van de werknemer een meer solide bewijsvoering mogen worden verwacht. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat