Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zzp'ers: minder burnout, maar slechtere balans werk-privé

29 november 2013

Uit een vergelijking tussen zzp’ers en werknemers blijkt dat de verschillen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en inzetbaarheid in het algemeen klein zijn.

Wel zijn zzp’ers meer tevreden met hun werk en hebben ze minder burnoutklachten. Daarentegen is hun werk-privébalans slechter dan bij gewone werknemers. TNO heeft de arbeidsomstandigheden, gezondheid en inzetbaarheid van zzp’ers vergeleken met die van werknemers. Hiervoor zijn de uitkomsten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2012 vergeleken met die van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onder werknemers (NEA) 2012. Uit die vergelijking komt naar voren dat zzp’ers iets vaker gevaarlijk en fysiek zwaar werk doen.

Ook is de emotionele belasting iets hoger en doen zij moeilijker werk dan werknemers. Anderzijds rapporteren zzp’ers iets minder arbeidsongevallen en een iets lagere werkdruk. Een groot verschil is dat zzp’ers aanzienlijk meer variatie in hun werk hebben. maar een slechtere werk-privébalans rapporteren dan werknemers. Wat betreft de gezondheid en inzetbaarheid wijken zzp’ers in positieve zin af van werknemers. Ondanks de hogere disbalans tussen werk en privé zijn zzp’ers in het algemeen meer tevreden met hun werk en ervaren zij aanzienlijk minder burnoutklachten. Ze hebben werk dat beter past bij hun kennis en vaardigheden en denken vier jaar langer door te kunnen en willen werken dan werknemers.

Uit de vergelijking blijkt dat zzp’ers gemiddeld ouder, vaker man en vaker hoogopgeleid zijn. Ze werken vooral in bepaalde sectoren, zoals de landbouw, bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening en cultuur- en recreatie. Zzp’ers vindt men minder vaak dan werknemers in het openbaar bestuur, onderwijs of gezondheidszorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat zzp’ers een vitaal onderdeel van de beroepsbevolking vormen. Wel lijken sommige subgroepen zzp’ers relatief kwetsbaar en worden ze vaker blootgesteld aan slechte werkomstandigheden dan vergelijkbare werknemers.

Dit geldt vooral voor een deel van de zzp’ers in de bouwnijverheid, die veel uren per week werken en relatief vaak gevaarlijk en fysiek zwaar werk verrichten. Bovendien hebben zij vaker moeite om financieel rond te komen en hebben zij een slechtere balans tussen werk en privé dan bouwvakkers in loondienst. Bron: TNO 28-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat