Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kamers van Koophandel en Syntens in één organisatie

De Eerste Kamer heeft op 12 november 2013 ingestemd met de Wet op de Kamer van Koophandel. Die wet moet de bestaande versnippering in de publieke dienstverlening voor ondernemers tegengaan en bij die dienstverlening de behoeftes en wensen van ondernemers (waaronder zzp’ers) meer centraal te stellen.

De Wet op de Kamer van Koophandel regelt dat de huidige twaalf Kamers van Koophandel, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de stichting Syntens worden samengevoegd tot een organisatie met de status van een zelfstandig bestuursorgaan. Naast de bestaande wettelijke taken (registertaak, voorlichting en de regiotaak) krijgt de Kamer van Koophandel twee nieuwe taken: innovatiestimulering en het beheer van de ondernemerspleinen.

Verder worden de bestaande wettelijke heffingen van inschrijfplichtigen afgeschaft. De financiering van de nieuwe Kamer van Koophandel zal voortaan deels ten laste komen van het ministerie van Economische Zaken. Een belangrijke doelstelling van de operatie is vergaande digitalisering van de dienstverlening. De dienstverlening zal plaatsvinden via ondernemerspleinen, waar ondernemers terecht kunnen voor (eerstelijns) informatie, ondersteuning en advies. Voor vragen over ondernemen en innoveren worden de ondernemerspleinen dé toegang tot de overheid.

Op termijn zullen ook transacties met de overheid (subsidies, vergunningen) digitaal via de ondernemerspleinen worden ontsloten. De De bedoeling is dat er een heldere taakverdeling komt tussen wat de Kamer van Koophandel doet (eerstelijns activiteiten) en de markt (tweedelijns), zodat er geen ongewenste mededinging komt met de markt. De regionale taak van de Kamer van Koophandel zal vraaggestuurd vanuit ondernemersperspectief worden vormgegeven, waarbij de Kamer van Koophandel een faciliterende rol vervult. Het voeren van een (regionale) lobby past hier niet meer bij. Bron: Eerste Kamer 12-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat