Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Versoepeling inkeerregeling succesvol

11 november 2013

Door de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling voor zwartspaarders is tot nu toe een bedrag van ruim een half miljard euro boven water gekomen. Dit jaar hebben ruim 1200 zwartspaarders hebben hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst, waarvan 500 na aankondiging van de versoepelde inkeerregeling.

Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling daarmee succesvol. Op 2 september heeft staatssecretaris Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Sinds 2009 hebben ruim 11.000 inkeerders zich gemeld bij de Belastingdienst met een totaal aan ingekeerd vermogen van bijna 4 miljard euro. Dit levert de schatkist een structurele opbrengst op van bijna 48 miljoen euro per jaar. De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem komt voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem krijgen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus.

De regels voor kwaadwillenden worden echter strenger. Zij kunnen nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingsysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedraagt dan 60% van de ontdoken belasting. Bron: MvF 8-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat