Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verduidelijking overgangsrecht stamrechtvrijstelling

19 november 2013

Bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers meer duidelijkheid gegeven over het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. Een openstaande vraag was in hoeverre en voor welke situaties het betalingsmoment een beslissende factor is voor de vaststelling of de stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar is.

In zijn beantwoording van de vragen van Kamerleden heeft de staatssecretaris het volgende ten aanzien van het overgangsrecht duidelijk gemaakt: de afbakening van het overgangsrecht geldt voor alle vormen van stamrechten, dus ook voor de bankspaarvariant; voor de toepassing van het overgangsrecht is het niet van belang wanneer het bedrag (de omvang van het bedrag moet wel op 31-12-2013 vaststaan) wordt overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder; eerder of later dan het ontslag kan ook.

Om gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling geldt de datum van 15 november 2013; de toekenning van een periodieke uitkering moet in de vaststellingsovereenkomst met de werkgever staan; de stamrecht-bv hoeft nog niet te zijn opgericht (AWVN neemt aan dat bedoeld wordt in 2013); de ontslagdatum mag uiterlijk in de eerste helft van 2014 liggen. Volgens de AWVN is het tweede punt voor werkgevers een belangrijke toezegging. Ongeacht het stamrechtproduct hoeft het moment van de betaling niet in 2013 te liggen, maar mag ook later plaatshebben.

Wat betreft het vijfde punt is al eerder aangegeven dat de ontslagdatum wel moet vastliggen op 31 december 2013. In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief loonheffingen 2014 (verschijnt begin december) en op de website van het centraal aanspreekpunt pensioenen van de Belastingdienst volgt meer informatie het vervallen van de stamrechtvrijstelling en de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering in 2014. Bron: AWVN 14-11-2013; Belastingdienst 15-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat