Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aandachtspunt bij aflossen hypotheek

26 novermber 2013

Hoewel ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben toegezegd dat hypotheken boetevrij kunnen worden afgelost met een bedrag dat via de tijdelijk verhoogde vrijstelling wordt verkregen, doet men er goed aan per bank de voorwaarden voor die aflossing er nog eens op na te lezen.

Dit blijkt eens te meer uit de beantwoording van Kamervragen van de heren Omtzigt (CDA) en Klein (50Plus). Uit de beantwoording blijkt dat ABN AMRO en ING hebben aangegeven dat klanten die een hypotheekschuld hebben die groter is dan de waarde van de woning (die ‘onder water’ staat), die hypotheekschuld ongelimiteerd boetevrij vervroegd mogen aflossen.

Rabobank en SNS hebben boetevrij aflossen mogelijk gemaakt als wordt afgelost met een schenking waarbij een beroep wordt gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000. Daar ABN AMRO en ING alleen klanten waarvan de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de eigen woning in de gelegenheid stellen boetevrij af te lossen, wilden de Kamerleden van minister Dijsselboem weten of hij in overleg zou willen treden met die banken om te zorgen dat ook bij die banken boetevrij aflossen met een schenking die onder de verhoogde schenkingsvrijstelling valt mogelijk wordt in gevallen waarbij de hypotheekschuld kleiner is dan de waarde van de woning.

Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat de banken op een verschillende manier invulling hebben gegeven aan de oproep van het kabinet. Daarbij hebben zowel ABN AMRO, ING, Rabobank als SNS extra ruimte voor boetevrije aflossingen gecreëerd. Indien klanten een negatieve overwaarde hebben, kunnen zij bij alle genoemde banken een eventuele schenking (waarbij een beroep wordt gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling) gebruiken voor aflossing van een deel van de eigenwoningschuld. Vanwege de doelstelling van de maatregel – een tijdelijke stimulans voor de woningmarkt – is dat belangrijk. Uiteindelijk is volgens de minister het hanteren van een boete en het eventuele afschaffen daarvan een afweging die banken zelf moeten maken op grond van een eigen risico-inschatting. Bron: Tweede Kamer, 19-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat