Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Onderzoek naar verruiming zorgverlof

20 novermber 2013

Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook zal worden bekeken of langer verlof voor vaders mogelijk is na de geboorte van een kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.

Het kabinet heeft dit op 18 november aangekondigd tijdens de expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg. Op de bijeenkomst werd besproken hoe werknemers in overleg met hun werkgever arbeid en zorg beter kunnen combineren. Bij deze bijeenkomst waren onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers, bedrijven en vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties. Het kabinet wil dat werknemers werk en zorg beter kunnen combineren.

Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. In de praktijk nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan mannen. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Tegenwoordig werkt 65% van de vrouwen, maar vaak in deeltijd, waardoor slechts 52% van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar economisch zelfstandig is (voor mannen is dat 74%). Dit kan bij baanverlies, scheiding of overlijden van de partner problemen geven. Verder is de verwachting dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen.

Op dit moment zijn 200.000 mensen die zorg aan een zieke naaste verlenen overbelast. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval. Het kabinet wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om arbeid en zorg met elkaar in balans te brengen. Ook wil het de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderden. Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het combineren van werk en zorg. De inzet van het kabinet is aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Bron: Min SZW 18-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat