Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Digitale dienstverlening gemeenten blijft achter

20 november 2013

Ondernemers kunnen nog nauwelijks terecht bij het digitale loket van hun gemeente. Slechts 16% van de producten voor ondernemers is volledig digitaal te verkrijgen. Burgers kunnen voor ruim de helft (57%) van hun producten volledig digitaal bij de gemeente terecht.

Dat blijkt uit een jaarlijkse onderzoek dat Ernst &b Young uitvoert onder alle Nederlandse gemeenten. Het streven van de overheid is dat in 2017 alle producten voor burgers en bedrijven volledig digitaal kunnen worden afgenomen. Als de trend van het jaarlijkse benchmarkonderzoek zich doorzet, zal echter in 2017 slechts 85% van de producten voor de burger digitaal te verkrijgen zijn.

Uit het onderzoek blijkt verder dat op het gebied van beveiliging eveneens verbetering noodzakelijk is. Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan de beveiliging blijkt dat voor veel producten geen authenticatie door middel van DigiD of eHerkenning noodzakelijk is. Hierdoor komt de privacy van burgers en ondernemers in het geding. Een middel om het gebruik van het digitale loket te stimuleren is prijsdifferentiatie ten opzichte van de andere kanalen.

Ruim een kwart (26%) van de gemeenten gebruikt prijsdifferentiatie: producten die via internet worden aangeschaft hebben een andere prijs. Dit jaar valt op dat bij meer gemeenten de producten online duurder zijn. De vraag is of dit een bewust gekozen strategie is. Digitale gemeenteloketten kunnen volgens de onderzoekers verder worden geoptimaliseerd door klantgegevens beter te analyseren. Door te bekijken hoe burgers en ondernemers op de website terechtkomen en met welke apparaten, kunnen zoekfuncties worden verbeterd en websites gebruiksvriendelijker en klantgerichter worden gemaakt. Zo’n analyse maakt ook duidelijk of er behoefte is aan apps of website-optimalisatie voor smartphones of tablets. Bron: Ernst & Young, 8-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat