Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Maatregelen woningmarkt aangenomen

19 november 2013

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 aangenomen. Bij het wetsvoorstel zijn twee amendementen aangenomen. In het wetsvoorstel zijn de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren opgenomen.

De Wet verhuurderheffing wordt in zoverre gewijzigd dat het heffingstarief omhoog gaat naar 0,381% van het belastbare bedrag. De heffingvrije voet blijft in stand. Ook wordt een heffingsvermindering opgenomen ter stimulering van specifieke investeringen in drie maatschappelijk urgente opgaven.

In het voorstel is de maatregel opgenomen om het fiscale voordeel van aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning geleidelijk terug te brengen voor zover deze kosten worden afgetrokken tegen het tarief van de vierde schijf. Het gaat daarbij om een beperking van het fiscale voordeel van aftrekbare kosten eigen woning van 0,5%-punt per jaar. Dit geldt alleen voor woningen die onder de eigenwoningregeling vallen en bijvoorbeeld niet voor ondernemingswoningen.

Door het amendement van de leden Verhoeven (D66), Monasch (PvdA), Schouten (CU), Visser (VVD) en Dijkgraaf (SGP) wordt de manier van terugsluizen van de opbrengst van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (€ 5,1 miljard) aangepast. De vierde schijf IB/LB wordt vanaf 2018 van 52% stapsgewijs verlaagd tot 49,5% in 2039. Daarnaast worden de tarieven van de tweede en derde schijf langzamer afgebouwd dan in het wetsvoorstel. Het andere amendement betreft het verzoek om binnen drie jaar na inwerkingtreding een verslag aan de Staten-Generaal te sturen over de doeltreffendheid en de effecten van de verhuurderheffing. Tweede Kamer, 19-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat