Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Premiekorting voor in dienst nemen jongere werklozen

5 november 2013.

In de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt de in het herfstakkoord afgesproken premiekorting voor jongere werklozen uitgewerkt. Voor de premiekorting wordt voor volgend jaar € 100 miljoen uitgetrokken en in 2015 € 200 miljoen.

De voorgestelde premiekorting wordt gericht op de groep jongeren die het verst van de arbeidsmarkt afstaat en is gericht op jongeren die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Net als bij bestaande premiekortingen is de premiekorting voor jongere werklozen dus gericht op uitkeringsgerechtigden. De premiekorting zal gelden voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Dit sluit aan bij de afbakeningen die in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) voor jongeren worden gehanteerd.

Onder de 18 bestaat leerplicht. De leeftijd van de jongere op het moment van indienstneming is bepalend voor het recht op premiekorting. Het betreft een tijdelijke regeling die gericht is op het creëren van nieuwe banen voor jongeren in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De werkgever ontvangt voor elke aanname en zolang als de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting (uiterlijk tot en met 31 december 2017) van maximaal € 3500 per jaar. Het moet dan wel gaan om banen van ten minste 32 uur per week en ten minste moet er sprake zijn van een halfjaarcontract. Alleen onder deze voorwaarden komt de werkgever in aanmerking komen voor de premiekorting.

Daarnaast gelden voor de premiekorting een aantal administratieve verplichtingen. Allereerst dient de werkgever, net als bij de premiekorting ouderen, een doelgroepverklaring van het UWV of gemeenten te bewaren in de administratie. Tevens moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de loonadministratie bewaren.

Ook moet de werkgever (of zijn softwareleverancier) zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen. De regeling kan niet eerder inwerking treden dan per 1 juli 2014 in verband met aanpassingen die in de loonaangifte moeten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers. De regeling zal echter terugwerken tot 1 januari 2014, zodat indiensttredingen vanaf die datum in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Werkgevers kunnen de premiekorting toepassen twee jaar na ontstaan van het recht en zolang de dienstbetrekking duurt. Bron: TK 2013-2014, 33 752, nr. 17

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat