Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wet terugvorderen staatssteun in de steigers

22 juni 2016

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om onterecht verleende staatssteun in alle gevallen snel te kunnen terugvorderen. Nu ontbreekt het soms nog aan die mogelijkheid. De Wet terugvordering staatssteun is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl en staat tot 27 juli open voor inspraak. Het voorstel is gericht op staatssteun die door de Europese Commissie als ongeoorloofd is aangemerkt. Hiervoor krijgen bestuursorganen de bevoegdheid om het volledige bedrag inclusief rente terug te vorderen. In de voorgestelde wettelijke procedure geldt slechts één mogelijkheid voor bezwaar en beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Een uitzondering zal nog gelden voor fiscale steun. De terugvordering daarvan blijft gebaseerd op de belastingwetgeving. In de praktijk zou het terugvorderen van steun soms nog op problemen stuiten. In de toelichting bij het wetsvoorstel wrodt genoemd dat bijvoorbeeld nu alleen van subsidieontvangers kan worden teruggevorderd, terwijl het aan staatssteun verbonden voordeel zich ook kan uitstrekken tot derden (indirect begunstigden). Ook ontbreekt een zelfstandige grondslag voor de terugvordering van rente door decentrale overheden. In 2008 diende toenmalig minister Hirsch Ballin van Justitie ook al een wetsvoorstel in om het terugvorderen van staatssteun te vergemakkelijken, maar dat is blijven liggen en wordt nu door het kabinet ingetrokken. Het nieuwe voorstel zou eenduidiger zijn en voor snellere procedures zorgen. Bron: SC Online 20-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat