Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitbreiding instemmingsrecht OR inzake pensioen

7 juni 2016

Waarschijnlijk een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer zal instemmen met een aanpassing van de WOR om de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen te verruimen. Het betreft de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij ondernemingspensioenfondsen. De bevoegdheden van de OR op dat vlak zijn nu nog beperkt en alleen van toepassing als in de cao er geen afspraken over zijn gemaakt. Daarnaast heeft de OR nu nog alleen instemmingsrecht als de werkgever de pensioenregeling wil vaststellen of intrekken. Volgens CNV voorzitter Limmen versterkt het wetsvoorstel dat nu bij de Kamer ligt de positie van werknemers en stelt hen in staat om hun verantwoordelijkheid voor het pensioen echt waar te maken.

Onder de huidige regelgeving heeft de ondernemingsraad in sommige situaties niets te zeggen over een verandering van de afspraken over het pensioen. Dat geldt bijvoorbeeld voor gevallen, waarbij er geen cao is en een werkgever het regelt zonder overleg met de vakbonden. De ondernemingsraad is dan wel betrokken bij het maken van afspraken over het pensioen, maar niet bij veranderingen ervan. Dat gat in de medezeggenschap moet het wetsvoorstel dichten. Het wetsvoorstel bouwt voort op het advies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde Pensioen dat de Sociaal Economische Raad (SER) in juni 2014 heeft vastgesteld. Bron: CNV 2-06-2016; SC Online 3-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat